×
Rejestracja Warunki

Oświadczenie o ochronie prywatności

Firma  Mr. Gain s.r.o. jest firmą hurtową

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób Mr. Gain s.r.o. gromadzi i wykorzystuje dane osobowe, które zbieramy podczas odwiedzania naszych witryn lub które zbieramy w inny sposób w związku z rejestracją lub świadczeniem usług online w Czeskiej Republice  „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY:

Zbieramy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, rejestrujesz się w celu korzystania z naszych usług, korzystania z naszych usług online lub offline lub kontaktując się z nami. Możemy wykorzystywać te dane osobowe w połączeniu z innymi informacjami, które zbieramy lub generujemy w trakcie relacji z Tobą. Gromadzimy dane kontaktowe, informacje o tym, jak korzystasz z naszych usług, szczegóły dotyczące wszystkich płatników lub odbiorców oraz wybory marketingowe. Gromadzimy również Twoje dane osobowe w następujący sposób:

• Poprzez formularze online, programy lojalnościowe i bonusowe oraz inne oferowane przez nas usługi online (niektóre mogą być zarządzane przez strony trzecie w naszym imieniu);

• Zapewnienie obsługi klienta, konsultacji, czatu na żywo lub innych rodzajów interakcji;

• Przetwarzając i aktualizując nasze usługi;

• Korzystanie z zasobów, takich jak protokoły komunikacyjne, komunikacja e-mail i pliki cookie;

• Poprzez nasze aplikacje mobilne (niektóre z nich mogą być zarządzane przez strony trzecie w naszym imieniu);

• Poprzez korzystanie z sieci społecznościowych lub innych publicznych źródeł danych;

• Poprzez twoje zainteresowanie Mr.Gain s.r.o. umieszczane na stronach internetowych osób trzecich;

• W przypadku, gdy informacje są nam przekazywane przez osoby trzecie upoważnione przez prawo do przeprowadzania transakcji lub świadczenia usług związanych z rachunkiem w Twoim imieniu. Na przykład dostawcy usług informacji o koncie.

Gdy korzystasz z naszej witryny, aplikacji mobilnych lub usług online, zbieramy również, w miarę możliwości, dane osobowe dotyczące domeny i hosta, z którego uzyskujesz dostęp do Internetu, adres IP komputera lub identyfikator reklamy Twojego urządzenia, urządzenie, ustawienia, aplikacje, przechowywane informacje i użytkowanie) przeglądarki i oprogramowania systemu operacyjnego, profil społecznościowy oraz informacje o sieci, data i godzina dostępu do naszych witryn oraz adres witryny, z której uzyskali Państwo dostęp do naszej witryny. Wyświetlamy dane osobowe związane z twoimi działaniami online, zgodnie z opisem w części zatytułowanej „PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE”.

 

Aby złożyć u nas zamówienie, a następnie zawrzeć umowę zakupu, musisz przekazać nam pewne informacje, które umożliwią nam wypełnienie naszych zobowiązań prawnych w związku ze świadczeniem naszych usług. O ile nie przekażesz nam takich informacji, nie możemy zapewnić Ci usług. Poinformujemy Cię, jeśli takie informacje są wymagane do korzystania z naszych usług.

Oprócz informacji, które zbieramy od Ciebie, zbieramy również Twoje dane od stron trzecich, takich jak nasi agenci, nasi usługodawcy, partnerzy biznesowi, firmy weryfikujące tożsamość, firmy zarządzające ryzykiem płatności i oszustw, organy ścigania i organy regulacyjne oraz komercyjne i publiczne źródła danych.

PRAWNE I PODZIAŁOWE CELE BIZNESOWE, Z KTÓRYCH KORZYSTAMY:

Będziemy wykorzystywać informacje, które nam przekazujesz, które pozyskujemy od innych w następujących uzasadnionych i uzasadnionych celach biznesowych:

Świadczenie naszych usług: Obejmuje to wykorzystanie informacji niezbędnych do wykonania umów lub podjęcia niezbędnych kroków w celu zawarcia z Tobą umowy zakupu, w tym dokonywania przelewów pieniężnych, usług płatniczych lub dostarczania innych produktów lub usług.

Cele prawne i zgodność: Może to obejmować ustanowienie, wykonywanie lub obronę praw i roszczeń, monitorowanie i zgłaszanie problemów dotyczących zgodności lub reagowanie na postępowanie sądowe. Obejmuje to wykorzystywanie twoich danych do weryfikacji twojej tożsamości i wykorzystywanie stron trzecich do pomocy w takiej weryfikacji, a także prowadzenie rejestrów zawierających twoje dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Uzasadnione cele biznesowe: wykorzystujemy Twoje dane osobowe do analizowania i ulepszania naszych produktów, miejsc pracy, usług, operacji,prowadzenie naszej strony internetowej i twoje doświadczenie jako klientów. Może to obejmować wykorzystanie twoich danych do prowadzenia badań rynku. Używamy również twoich danych osobowych, aby zapewnić obsługę klienta, wykonywać inne zadania administracyjne niezbędne do świadczenia naszych usług, pomagać w zarządzaniu zagrożeniami bezpieczeństwa, oszustw i tożsamości oraz chronić bezpieczeństwo i integralność naszych technologii, systemów i usług. Analizujemy posiadane informacje, aby lepiej zrozumieć naszych klientów. Tworzymy również analizy profili, aby pomóc nam w ukierunkowaniu kampanii marketingowych i dostosowaniu naszych produktów i usług do twoich potrzeb i wymagań. Łączymy podane przez Ciebie dane osobowe z informacjami pochodzącymi z innych produktów i usług oraz programów lojalnościowych i premiowych, w których jesteś zarejestrowany. Na podstawie twoich wyborów i podanych przez Ciebie informacji kontaktowych wysyłamy komunikaty biznesowe lub oferty w postaci wiadomości e-mail, telefonu, poczty, SMS-ów, sieci społecznościowych lub innych kanałów komunikacji.

PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Korzystamy z technologii internetowych, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne w różnych celach, w tym między innymi wymienionych poniżej.

• Pomoc w świadczeniu usług i zapewnieniu jak najlepszego korzystania z tej strony;

• Umożliwianie zmiany stron internetowych podczas wizyty bez konieczności ponownego wprowadzania hasła;

• Śledź aktywność na naszej stronie internetowej;

• Ustalenie, czy przyszedłeś do naszej witryny z baneru reklamowego lub witryny naszej spółki zależnej;

• Udostępnianie informacji zgodnie z zainteresowaniami na innych stronach internetowych;

• Aby lepiej zrozumieć wpływ naszych kampanii reklamowych i czy odpowiedziałeś na nasze wiadomości promocyjne;

• Aby zidentyfikować Cię podczas odwiedzania naszej strony internetowej, aby dostosować zawartość naszej strony internetowej do twoich potrzeb i pomóc ci w dokonywaniu transakcji i uzyskiwaniu dostępu do informacji o koncie.

Firma  Mr.Gain  s.r.o. wprowadziła  możliwość zarządzania plikami cookie w naszej witrynie przez użytkowników. Będziemy umieszczać lub pobierać pliki cookie wyłącznie na podstawie twoich preferencji (uwaga: ciasteczka ustawione przed zmianą poziomu preferencji są zarządzane na twoim komputerze. Aby je usunąć, sprawdź ustawienia przeglądarki lub funkcję pomocy przeglądarki). Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript, dowiesz się o wykorzystaniu plików cookie w naszej witrynie i możesz zarządzać wykorzystaniem plików cookie w naszej witrynie tylko za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie wszystkich plików cookie w przeglądarce ograniczy funkcjonalność tej witryny i może wpłynąć na realizację zamówień.

 

ZEWNĘTRZNE STRONY INTERNETOWE

 Witryny internetowe Mr.Gain s.r.o.mogą być powiązane z witrynami stron trzecich. Firma Mr.Gain  s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści lub praktyki bezpieczeństwa stosowane przez strony internetowe powiązane z naszą witryną.

 

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Zachowujemy fizyczne, techniczne, organizacyjne i proceduralne zabezpieczenia mające na celu zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami i ochroną danych osobowych. Zasadniczo ograniczamy również dostęp do danych osobowych naszym pracownikom, agentom i kierownictwu, którzy muszą je znać. Pomimo naszych starań i, jak zapewne wiesz, osoby trzecie mogą nielegalnie żądać lub uzyskiwać dostęp do przedmiotów, które są do nas wysyłane, lub wprowadzać w błąd w celu przekazania im danych osobowych, ponieważ działają w imieniu Mr.Gain s.r.o .. Zawsze zachowaj ostrożność i rozsądny osąd podczas korzystania z Internetu lub technologii mobilnych.

 

Możemy również ujawniać Twoje dane osobowe na całym świecie, na podstawie wymagań lub zezwoleń obowiązujących przepisów, organów regulacyjnych i podatkowych, organów ścigania, sądów, rządów lub agencji rządowych w celu przestrzegania lub egzekwowania lub obrony praw i interesów Spółki Mr.Gain s.r.o. lub inne. Możemy przekazywać posiadane przez nas dane osobowe w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem całości lub części naszej firmy.

MIĘDZYNARODOWA TRANSMISJA

Przekazujemy twoje informacje stronom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z wymogami lub pozwoleniami obowiązujących przepisów, organów regulacyjnych lub organów ścigania oraz agencji rządowych.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w krajach, do których dane są przekazywane, mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jaki obowiązuje w EOG. W takim przypadku dane osobowe przekazywane poza EOG będą chronione przez mechanizmy zatwierdzone przez Unię Europejską do międzynarodowego przekazywania danych, w tym odpowiednie klauzule umowne wymagane przez prawo.

 

Wybór i wylogowanie

Na podstawie twoich wyborów i podanych przez Ciebie informacji kontaktowych możemy wysyłać ci wiadomości biznesowe dotyczące naszych produktów i usług lub produktów i usług podmiotów trzecich. Może to obejmować oferty wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty, SMS-ów, sieci społecznościowych lub innych środków komunikacji lub kanałów cyfrowych. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych. Wysyłana przez nas komunikacja marketingowa ma opcję rezygnacji lub możesz skontaktować się z nami, jak opisano poniżej. Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, nie będziesz mógł uczestniczyć ani korzystać z naszych programów, usług i inicjatyw, z którymi się zgodziłeś.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowymi okresami określonymi w przepisach. W przeciwnym razie będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do określonych celów, dla których zostały zebrane lub w celu rozwiązania wszelkich zapytań. Zasadniczo nie będziemy przechowywać twoich informacji przez okres dłuższy niż 10 lat od transakcji, chyba że mamy prawny obowiązek przechowywania ich na dłużej.

 

TWOJE PRAWA

Masz prawo wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i poprosić o bezpłatną kopię danych. Masz prawo zażądać ustrukturyzowanej i nadającej się do odczytu maszynowego kopii niektórych informacji, które nam przekazujesz. Możemy obciążyć Cię uzasadnioną opłatą za dostarczenie informacji lub za nieużywanie informacji na żądanie, chyba że jest to wyraźnie nieuzasadnione lub przesadzone. Masz prawo zażądać, abyśmy przestali wysyłać Ci wiadomości marketingowe. Masz prawo zażądać, abyśmy poprawili twoje dane, które są niekompletne, niedokładne lub nieaktualne. Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli pewne informacje o tobie, ograniczyli określone wykorzystanie twoich danych, a także możesz zakwestionować niektóre zastosowania. Masz również prawo sprzeciwić się organowi nadzorczemu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Jeśli otrzymamy prośbę, możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z Mr.Gain s.r.o. za pomocą następujących kanałów:

Klienci:

E-mail 

info@mrgain.pl

Mr.Gain s.r.o., Cernotin 146, 753 68 CERNOTIN, Republika Czeska

lub poprzez sekcję Kontakt na naszej stronie internetowej. Postaramy się przetworzyć Twoją prośbę w ciągu jednego miesiąca, ale w pewnych okolicznościach mamy prawo przedłużyć ten okres. Spełnimy Twoje żądanie w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Jeśli masz pytanie lub skargę dotyczącą tego, jak Mr.Gain s.r.o. w odpowiedzi na Twoją prośbę lub sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o poinformowanie nas na piśmie. Przeanalizujemy twoją skargę i na ogół odpowiemy ci na piśmie w ciągu 30 dni od otrzymania.

 

ZMIANY

Firma Mr.Gain  s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Zaktualizowane oświadczenia zostaną opublikowane na tej stronie po zakończeniu. Jeśli jesteśmy zobowiązani umową do powiadomienia Cię o zmianach w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, zrobimy to w rozsądnym czasie po dokonaniu tych zmian. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, gdy tylko otrzymasz najnowszą wersję.